FGC cambia la imagen de su personal en las líneas metropolitanas

0

Madrid, 15 de marzo de 2021. Des d’avui, l’equip de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que treballa a les Línies Metropolitanes (línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia) vesteix una nova uniformitat. Concretament, es tracta del personal d’agents d’estació i maquinistes, guies escolars i l’equip d’inspecció. El nou uniforme compta amb un disseny actualitzat, adaptat a les funcionalitats i tasques diàries de l’equip d’FGC. El canvi permetrà atendre millor les persones usuàries, amb una uniformitat on s’ha prioritzat el confort i la usabilitat, i amb una selecció de teixits i confecció de les diferents peces de roba que aporten una major mobilitat i durabilitat.

FGC va iniciar l’any 2017, amb la col·laboració de l’empresa Eumo_DC, el projecte per renovar el disseny de la indumentària corporativa del personal de Ferrocarrils, un procés altament participatiu des dels seus inicis on s’ha fomentat la cocreació i el codisseny amb tots els grups d’interès: escoles de disseny, empreses d’innovació i el propi personal d’FGC, com a persones usuàries d’aquesta uniformitat, van poder donar la seva opinió i participar en el model finalment aprovat.

Tal com explica el director d’FGC Operadora, Oriol Juncadella, aquest procés participatiu ha permès treballar els aspectes formals “per a representar bé el que FGC vol oferir als seus clients a través de les tasques d’atenció al client, però també analitzar diferents opcions de materials i formes per fer front a les diferents condicions en què es presta aquest servei, en estacions soterrades i en estacions a l’aire lliure sotmeses a diferents condicions climatològiques, a qualsevol hora del dia i a qualsevol època de l’any”. En això s’ha basat part de la recerca dels tipus de teixits “que han estat treballant conjuntament les persones que treballen a FGC i les empreses d’innovació en el tèxtil que han participat”.

Durant el procés també es van tenir en compte criteris de mobilitat amb perspectiva de gènere i les persones que viatgen amb Ferrocarriles van poder donar la seva opinió a través d’una enquesta i visitant una exposició que es va fer a l’Espai Provença amb alguns dels prototipus en els quals s’ha treballat.

El procés de definició del nou disseny és una bona mostra del lideratge participatiu que promovem a Ferrocarrils, on l’opinió de totes les persones compta” destaca la directora d’Organització i Persones, Juliana Vilert. De fet, la nova Estratègia d’Activisme de la companyia, recentment presentada, vol impulsar els processos de cocreació “per fomentar la participació, la implicació i la suma de talent de totes les persones que formen part de la companyia”.

L’agost del 2019 es va signar el contracte de subministrament i el febrer del 2020 va començar la producció de les noves peces de roba, una producció que es va veure afectada per la irrupció de la pandèmia del coronavirus. Avui, un cop s’han pogut produir i finalitzar totes les peces, fabricades en la seva totalitat amb proveïdors i a tallers de proximitat, el personal d’FGC ja vesteix la nova uniformitat.

Per posar en valor la uniformitat que el personal deixarà d’utilitzar, un disseny d’Antonio Miró implantant els anys 90, FGC ha posat en marxa un sistema de reutilització i reciclatge de la roba substituïda amb criteris d’economia circular. Així, la companyia ha signat un conveni amb la Fundació Formació i Treball per fer possible que a partir d’un model d’economia circular es pugui donar un nou ús a la mateixa.

Aquesta col·laboració amplifica els impactes ambientals i socials de l’activitat d’FGC en els compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que promouen la lluita contra el canvi climàtic, la reducció de les desigualtats i el fi de la pobresa:

  • Lluitar contra el canvi climàtic promovent la reutilització de la roba, convertint aquest residu en un recurs, ja sigui reutilitzant la roba o valoritzant les peces que nos es puguin reutilitzar reciclant el teixit. Aquest procés suposa un menor impacte mediambiental, perquè a més d’evitar processos industrials complexos, també contribueix a l’estalvi d’aigua i energia i a una menor producció de residus.
  • Promoure la igualtat d’oportunitats, generant un impacte econòmic positiu en la creació de llocs de feina de persones en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social en la planta de Sant Esteve Sesrovires de la Fundació Formació i Treball, on fan el tractament de la roba usada, la seva tria, selecció i classificació.
  • Lluitar contra la pobresa promovent la inclusió de persones, ja que aquesta col·laboració beneficiarà persones o col·lectius en situació de risc d’exclusió.


La primera vegada que s’aplica un codi de bones pràctiques

La contractació del subministrament de la nova uniformitat d’FGC ha estat el primer contracte on Ferrocarrils de la Generalitat ha aplicat un codi de bones pràctiques amb el qual s’han incorporat mecanismes per assegurar la protecció de determinats drets humans i obligacions en l’execució del contracte i dels treballs relacionats amb la confecció de les peces de roba.

Les condicions d’aquest codi, obligacions essencials de l’acord, han permès a FGC comprovar que en tota la cadena de subministrament s’han respectat els drets dels treballadors i complert les obligacions pròpies del fabricant, sense que s’hagin vist vulnerats drets humans i, en especial, els drets dels nens reconeguts i protegits a nivell mundial.

El president d’FGC, Ricard Font, posa en valor “l’obligació de les administracions d’innovar per garantir els drets humans en un món globalitzat. Tal com ens marca la nostra Estratègia d’Activisme 2020-2030, volem ser un referent en l’àmbit de la gestió ètica, transparent i compromesa. És per això que a Ferrocarrils impulsem un model de contractació pública socialment responsable i el subministrament de la nova uniformitat és un bon exemple d’aquesta pràctica”. El codi de bones pràctiques aplicat en aquest contracte també ha inclòs un procés de verificació externa per part d’auditories independents per verificar el compliment de les condicions. Tal com destaca el president d’FGC “això és el que hem fet en el cas de la nova uniformitat. Hem vetllat en tot moment perquè el procés fos respectuós i complís els compromisos acordats en matèria de drets de les persones treballadores i compromisos ambientals”.

En aquest sentit, les pràctiques de contractació socialment responsable desenvolupades per FGC han obtingut diferents reconeixements, com els de l’Observatori Sectorial de Seguretat Privada en relació amb la contractació de vigilància i la gestió i tramitació dels expedients relatius als contractes, o el de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb una menció expressa al Pla anual de cooperació al desenvolupament d’FGC.