FGC refuerza su acción a favor de la responsabilidad social

0
Foto

Barcelona, febrero 2021. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) vol esdevenir en els propers deu anys un referent activista en matèria de responsabilitat social i en la contribució a l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Amb aquesta voluntat, la companyia ha aprovat, amb el vist i plau del Consell de Responsabilitat Social de l’empresa, l’Estratègia d’Activisme 2020-2030, un full de ruta pels propers anys amb projectes i objectius que situaran l’activisme com a eina transversal dins la cultura corporativa de la companyia.

Sota el lema #JoSócActivista, la nova estratègia s’estructura en quatre eixos d’actuació que tenen a veure amb la transparència de la companyia, la seva relació amb les persones que hi treballen, l’acció climàtica i la generació d’oportunitats al país. Dins d’aquests eixos, l’estratègia conté 10 reptes que tenen com a objectiu impulsar un activisme ètic, feminista, ambiental i creador d’oportunitats a partir d’accions transformadores per donar resposta a les noves necessitats i reptes globals de la societat i de l’entorn.

“Aquesta dècada, la 2020-2030, ha estat denominada per les Nacions Unides com a Dècada per l’Acció per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i amb la nova estratègia d’activisme d’FGC ens sumem al repte amb ambició”, destaca el president d’FGC, Ricard Font.

La directora d’Organització i Persones d’FGC, Juliana Vilert, explica que “volem que l’activisme impregni totes les nostres accions en responsabilitat social, un activisme valent i ambiciós, que ens ajudi a assolir els reptes que ens hem plantejat i que ens permeti contribuir a reptes globals com la lluita per la no discriminació i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, la situació d’emergència climàtica o la situació demogràfica davant la despoblació rural”.

En aquest sentit, Vilert destaca que la nova estratègia és un full de ruta dinàmic, obert i viu, d’actualització continua al llarg d’aquesta Dècada per a l’Acció, i on ens plantegem treballar, entre d’altres, en accions tan importants com que l’any 2025 el 40% de les persones que treballen a FGC siguin dones, assolir la neutralitat en carboni l’any 2030, aconseguir que l’any 2030 el 60% de la nostra contractació de productes i serveis sigui en empreses del territori o aplicar un model de contractació socialment responsable a les nostres licitacions”.

Aquest nou full de ruta dona continuïtat a l’anterior Pla d’Acció en Responsabilitat Social d’FGC, que es va desenvolupar durant el període 2016 – 2020. Recollint tota aquesta experiència, la nova estratègia s’ha elaborat a través d’un procés participatiu on s’ha fomentat la cocreació entre els diferents grups d’interès d’FGC. Així, al document final s’han integrat els reptes plantejats en diferents reunions pel Consell de Responsabilitat Social d’FGC, les aportacions obtingudes a les sessions de treball amb grups de persones treballadores de diferents àrees d’FGC, així com amb persones d’empreses proveïdores i les propostes de les persones membres del Comitè de Responsabilitat Social de la companyia.

En els propers deu anys, FGC vol convertir-se en un referent en l’àmbit de la gestió ètica, transparent i compromesa, i és per això que avançarà en la gestió i comunicació de les dades obertes relacionades amb l’activitat i els serveis de la companyia. Es promourà un canvi cultural en relació a la publicació de dades i la cultura d’administració oberta i el primer pas serà posar en marxa, aquest any, un nou Portal de Transparència d’FGC.

En aquest àmbit, Ferrocarrils també definirà i implantarà un model de contractació socialment responsable, que integri els objectius de contribució als ODS, en el 100% de les licitacions de la companyia superiors a 0,5 milions d’euros i en un mínim del 50% de la resta de licitacions. La companyia també desenvoluparà i implementarà un sistema de gestió de compliance abans de l’any 2025 per assolir un compromís ètic en el funcionament de tota l’empresa, amb mecanismes interns de prevenció i control de riscos, i esdevenir un referent en el sector públic.

Ferrocarrils de la Generalitat avançarà en la igualtat efectiva dins la companyia amb l’objectiu d’esdevenir una empresa paritària l’any 2025, impulsant un canvi cultural basat en valors feministes com l’equitat de gènere, la corresponsabilitat, l’empoderament femení o el compromís contra les violències masclistes. L’objectiu és assolir el 2025 un mínim del 40% de dones treballant a FGC i també dins del col·lectiu de lideratge de la companyia.

En aquest sentit, Ferrocarrils ja treballa en accions per aconseguir aquest percentatge. Un exemple és la darrera convocatòria que s’ha fet per accedir a cursos de formació de maquinistes, on s’ha reservat un 40% de les places per a dones.

L’estratègia d’activisme també promocionarà el lideratge participatiu entre les persones treballadores d’FGC i impulsarà els processos de cocreació per fomentar la participació, la implicació i la suma de talent de totes les persones que formen part de la companyia, aconseguint que a partir de l’any 2022 el 0,5% del pressupost anual d’inversió sigui definit en base a un procés de pressupostos participatius.

L’activisme en la lluita contra el canvi climàtic continuarà sent un eix primordial en l’acció d’FGC, amb l’aplicació de l’Agenda d’Acció Climàtica 2030 de la companyia que incorpora la sostenibilitat ambiental com un valor estratègic per a l’empresa, la societat i l’entorn. L’Agenda està alineada amb els ODS 7, 12, 13, 15 i 17 i amb el Compromís d’Acció Climàtica del Govern, que preveu assolir la neutralitat de carboni abans de 2050, una fita que FGC es planteja aconseguir l’any 2030.

La companyia també treballa activament per reduir la petjada de carboni d’FGC a través de les noves tecnologies, l’impuls dels esdeveniments sostenibles i l’economia verda i circular, i millorarà la resiliència a partir de l’adaptació de les infraestructures, dependències i serveis als efectes del canvi climàtic d’acord amb la futura Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (ESCACC30).

L’Agenda d’FGC preveu la transició de l’empresa cap un consum intensiu de fonts d’energia renovable. Ferrocarrils ja ha aconseguit reduir un 84% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle gràcies a la compra d’energia d’origen renovable i certificada i aquest any 2021, tota l’energia elèctrica consumida per la companyia és d’origen solar. Ferrocarrils també treballa en diferents projectes per doblar l’oferta actual de transport públic el 2026 amb més de 250 milions de viatges i reduir les necessitats energètiques i d’aigua de les estacions de muntanya.

En la propera dècada, FGC també treballarà en la preservació i promoció del capital natural relacionat amb l’entorn de les estacions de Turisme i Muntanya, a partir del valor dels serveis ecosistèmics associats al medi natural, per esdevenir un agent clau en seva la preservació i promoció i aconseguir incrementar com a mínim un 25% del seu valor a l’entorn de les instal·lacions d’FGC.

Amb l’estratègia d’activisme FGC treballarà per generar, amb la seva activitat, ocupació de qualitat al país, una ocupació que permeti especialment l’arrelament de joves i dones en les localitats i els entorns rurals de les estacions de turisme i muntanya. D’aquesta manera, l’objectiu de Ferrocarrils és potenciar la contractació de productes i serveis en empreses del país per assolir, l’any 2030, un mínim del 60% de la contractació del total d’FGC i un increment del 25% a la contractació dels actius de Turisme i Muntanya.

Ferrocarrils impulsarà una ocupació de qualitat a partir de la desestacionalització de l’activitat i fomentarà la formació especialitzada i la professionalització d’oficis col·laborant amb el departament d’Educació per incloure, en el currículum acadèmic, nous estudis relacionats amb l’àmbit ferroviari i les activitats de turisme i muntanya.

Els projectes de l’estratègia d’activisme també incidiran en l’accessibilitat de totes les infraestructures, dependències i serveis d’FGC, incloent la intermodalitat i l’accés porta a porta, l’accessibilitat a les estacions de muntanya i als serveis relacionats amb el lleure, assegurant una oferta accessible i inclusiva. Per aconseguir-ho, abans de l’any 2025 s’implementaran plenament serveis accessibles que respondran al disseny universal per l’accessibilitat.

En aquest sentit, el disseny de les estacions 4.0 d’FGC jugarà un paper fonamental, concebudes com a espais digitals i hubs de serveis a la mobilitat, digitalment avançades, que afavoriran el canvi modal i preparades per garantir l’accessibilitat universal. D’aquesta manera, FGC iniciarà aquest any els treballs per implantar un sistema d’orientació multilingüe que facilitarà l’accés i la mobilitat a les persones amb discapacitats o dificultats en la comprensió de l’idioma, així com sistemes de megafonia intel·ligent en 20 estacions que ajustaran automàticament el volum en funció del soroll ambient (per exemple pel pas de trens) per aconseguir una distribució del so homogènia.

Més informació sobre l’Estratègia d’Activisme 2020-2030 en aquest enllaç.

Mira aquí el vídeo sobre la nova Estratègia d’Activisme d’FGC.